Pages

Sunday, September 24, 2006

Masalah data di Sekolah

Jumaat 15 September 2006

Utusan Malaysia

Satu rencana memfokuskan masalah pengurusan data sekolah telah dikemukakan oleh seorang penulis dan Prof Madya iaitu Mariah Lambak dan Prof Madya Dr. Zawiyah Mohammad Yusof. Beliau telah membuat satu tinjauan dan merumus beberapa perkara penting berkaitan isu pengurusan data sekolah.

Saturday, September 02, 2006

Bajet 2006 Penyuntik Semangat

Belanjawan yang baru telah pun dibentangkan pada 1.9.2006 hari Jumaat yang lalu. Fokus diberikan kepada memberi ruang dan keupayaan yang lebih dalam dua sektor yang utama iaitu pendidikan dan pertanian. PM telah mengumumkan dua insentif utama iaitu penarikan yuran peperiksaan awam dan perlepasan cukai bagi ibu bapa yang sedang menanggung anak melanjutkan pelajaran di IPT. Sektor pertanian pula mendapat 3.6 billion untuk belanja mengurus dan memasarkan produk pertanian.

Mudahan-mudahan insentif di atas memberikan peluang yang lebih luas kepada seluruh rakyat untuk membaiki taraf hidup melalui pendidikan dan sektor pertanian. PM pernah menyatakan di sinilah peluang kita untuk membaiki taraf hidup dan mengatasi masalah kemiskinan orang Melayu khususnya dan rakyat pada amnya.