Pages

Wednesday, October 29, 2008

Apa Masalah Guru KH?

Benarkah guru-guru KHB (Kemahiran Hidup Bersepadu) ada masalah?

  • Beberapa orang guru KHB memaklumkan bahawa satu masa KHB telah berikan kepada pelajaran sivik.
  • Masa tinggal tiga waktu sahaja sedangkan kandungan sukatan sama sahaja. Ditambah pula dengan mengendalikan dan menguruskan kerja kursus
  • Kerja kursus KHB tingkatan dua banyak dan terlalu membebankan
  • Guru KHB diberi tanggung jawab sebagai guru kelas
  • Tiada pembantu makmal/bengkel