Pages

Friday, August 21, 2009

Belajar bila semua tersedia

Ingin saya berkongsi pengalaman mengajar dengan rakan semua. Saya mendapati ramai pelajar khususnya dikelas-kelas yang hujung segaja tidak membuat sebarang persediaan untuk belajar. Terjadilah guru ingin mengajar murid enggan belajar. Golongan ini sengaja datang lambat, tidak membawa buku teks, tidak membawa buku tulis, tidak membawa alatan tulis (pen, pensil dan sebagainya). Mereka lebih rela didenda. Jika dendaan itu melangkaui waktu lagi mereka suka. Ada guru lain yang didenda berdiri di pejabat dan dibilik guru. Dendaan sedemikian tetap tidak mengisafkan mereka. Maka saya mengambil inisiatif menyediakan warna , pensil dan kertas dalam subjek lukisan. Begitulah juga dengan subjek lain sediakan buku rujukan atau kertas dan pen untuk memaksa mereka menulis sesuatu.

Beg yang mereka bawa ke sekolah terlalu kecil. Mungkin kerana kita sudah maju dan mewah.
Bagaimanakah agak untuk memberikan kesedaran lalu mereka boleh merubah cara berfikir dan bertindak.

No comments: