Pages

Sunday, November 01, 2009

30% pelajar Kelantan buta huruf?

Suatu kenyataan berita TV pagi ini menyebutkan bahawa 30% pelajar di Kelantan buta huruf. Namun yang jelas mereka tidak menyatakan daripada punca mana fakta tersebut diperolehi.

Apakah ada kebenarannya?

No comments: