Pages

Wednesday, April 21, 2010

Perbanyakkan Kem Amali Solat

Tahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada guru-guru agama Islam seluruh negara yang telah menjalankan dan menjayakan Kem Amali Solat untuk pelajar-pelajar. Walaupun saya bukanlah guru agama Islam namun apa yang telah dijalankan disekolah saya amat menarik minat saya. Saya merasakan program sebegini amat penting dan berguna.

Saya menyarankan program seperti ini hendaklah diperluaskan kepada lebih ramai pelajar. Kepatuhan terhadap ibadah solat dan penghayatannya akan membentuk dan menjadikan lebih ramai insan yang berkualiti.

No comments: