Pages

Saturday, September 02, 2006

Bajet 2006 Penyuntik Semangat

Belanjawan yang baru telah pun dibentangkan pada 1.9.2006 hari Jumaat yang lalu. Fokus diberikan kepada memberi ruang dan keupayaan yang lebih dalam dua sektor yang utama iaitu pendidikan dan pertanian. PM telah mengumumkan dua insentif utama iaitu penarikan yuran peperiksaan awam dan perlepasan cukai bagi ibu bapa yang sedang menanggung anak melanjutkan pelajaran di IPT. Sektor pertanian pula mendapat 3.6 billion untuk belanja mengurus dan memasarkan produk pertanian.

Mudahan-mudahan insentif di atas memberikan peluang yang lebih luas kepada seluruh rakyat untuk membaiki taraf hidup melalui pendidikan dan sektor pertanian. PM pernah menyatakan di sinilah peluang kita untuk membaiki taraf hidup dan mengatasi masalah kemiskinan orang Melayu khususnya dan rakyat pada amnya.

No comments: