Pages

Tuesday, June 12, 2007

Gaji Naik !!!!

Semua pihak yang terlibat lega. Masyarakat berharap kenaikan gaji kaki tangan awam tidak akan diikuti dengan kenaikan haraga barang, cukai, tol dan minyak. Pihak guru amat berterima kasih kepada kerajaan Malaysia khususnya keperihatinan PM kita , Dato Sri Abdullah Badawi.

Guru dalam kumpulan professional mendapat kenaikan 15% dan guru dalam kumpulan sokongan 2 mendapat kenaikan 25%.

Mudah-mudahan kenaikan gaji ini akan meningkatkan kuasa beli dan tabungan kakitangan awam.

No comments: