Pages

Saturday, May 14, 2011

Apakah bentuk perlindungan yang ada untuk guru?

Apa yang dimaklumkan kepada semua guru-guru segala pertembungan murid , ibu bapa dan penjaga murid dengan guru tidak akan memihak kepada guru. Jabatan tidak mempertahankan guru dan memberi perlindungan . Akibatnya guru-guru yang terbabit terpakasa bersendirian dan bila di bawa kemuka pengadilan terpakasa membayar segala tuntutan oleh pihak murid.

Kami dimaklumkan ada guru yang terpaksa jual kereta. Ada guru yang terpakasa membayar RM5000 kerana kesan 5 jari dipipi muridnya. Ada guru yang membayar RM500 kerana kesan di belakang murid berkenaan.

Antara lain guru diberi peringatan tegas apabila berhadapan dengan masalah salah laku pelajar :

tidak boleh ....
  • menyentuh fizikal murid dengan kaki dan tangan
  • tidak boleh menggunakan sebarang alat lain untuk menyentuh pelajar
  • menyentuk isu kaum, agama dan perkara yang sensitif
yang dibolehkan ...
  • merotan pelajar bagi guru-guru yang telah diperturunkan kuasa merotan oleh pengetua
  • menasihati pelajar
dengan ringkas guru hanya boleh menggunakan suara.....dan mempelbagaikan teknik melontar vokal masing-masing.

Diingatkan juga guru tidak boleh mengejar pelajar...ditakuti pelajar terjatuh dan cedera.....guru akan disabitkan juga.

Sayangnya pengetua yang ada kuasa merotan pun sekarang mengambil jalan selamat tidak merotan, sebaliknya menurunkan kuasa kepada guru disiplin atau guru penolong kanan.

No comments: