Pages

Sunday, May 01, 2011

Guru sebagai pemudah cara

Dizaman dahulu semua bahan ilmu perlu disalin oleh pelajar ke dalam buku masing-masing sebagai satu cara penting proses pemindahan ilmu. Hari ini proses tersebut telah menjadi lebih mudah lagi dengan terdapatnya mesin fotostat , komputer (cut & paste) dan internet (searching). Pelajar akan mendapatkan bahan seperti hidangan yang telah siap dimeja. Tulisan tidak lagi menjadi sesuatu yang penting lagi malah pergerakan guru lebih tertumpu di meja guru, laptop dan projektor LCD. Guru tidak lagi memiliki masa dan ruang untuk bergerak mendekati pelajarnya. Guru juga harus segera menurunkan segala bahan mengikut sukatan yang tersangat padat.

Kami guru Malaysia

No comments: