Pages

Thursday, November 17, 2005

Guru dan Bilangan Pelajar

Guru-guru tingkatan satu hingga tiga dipertanggungjawabkan dengan bilangan pelajar yang ramai. Ada kelas yang mencecah 38-39 orang. Hal ini berbeza dengan kelas tingkatan 4 dan 5 di sekolah yang sama. Dibezakan pula dengan sekolah berasrama yang kecil bilangan pelajar dalam setiap kelas.

1 comment:

Guru Kampung said...

Mengapa gru di Asrama penuh kurang masa mengajar?

Saya dimaklumkan oleh beberapa orang rakan guru-guru yang mengajar di Sekolah Berasrama penuh mengajar antara 18 hingga 20 waktu seminggu. Sedangkan kami di sekolah biasa mengajar tidak kurang dari 26 waktu malah ada yang 30 waktu seminggu. Ini tidak termasuk waktu sebagai guru ganti yang hampir setiap hari.

Saya juga dimaklumkan pelajar Sekolah berasrama penuh hanya 20 atau 25 orang sahaja satu kelas. Bagi saya pelajar bijak tidak perlu perhatian maksima daripada guru.

Pelajar-pelajar sekolah biasalah sepatutnya dikurangkan jumlah pelajar didalam kelas agar guru cukup waktu untuk memberi perhatian, bimbingan kepada pelajar yang ketinggalan dalam banyak aspek.