Pages

Friday, November 18, 2005

Satu sekolah satu kajian

Setiap tahun sekolah akan dibebani dengan tugasan membuat kajian terhadap sesuatu mata pelajaran. Guru dan panitia perlu mengambil satu ruang waktu untuk menyiapkan kajian, membuat laporan dan membentangkannya dalam satu majlis khas

No comments: