Pages

Thursday, November 17, 2005

Guru VS Pengetua

Ada satu teori daripada seorang pengetua "Pengetua is always right". Suasana ini menggambarkan dimana adanya suasana di sekolah bahawa pengetua tidak suka dicabar dan dikritik. Suasana sebegini mungkin juga menggambarkan bahawa pengetua berada dikedudukan yang sangat tinggi di sekolah.

No comments: