Pages

Friday, November 18, 2005

Wajarkah sekolah dijadikan produk pelancungan

Sekolah adalah sebuah institusi pendidikan. Peranan sekolah adalah memberikan ruang dan peluang kepada pelajar-pelajar menyediakan diri mereka dan keperluan kehidupan lain untuk meneruskan kehidupan dan mewarisi kehidupan dan menerajui dunia kehidupan mereka.

Apabila sekolah dijadikan produk pelancungan dan tempat lawatan maka segala sumber tenaga kewangan, idea dan masa akan digunakan untuk menjayakan projek tersebut.

No comments: